Pleśna - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Pleśniej powstała prawdopodobnie w XIV w. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1924-33 według projektu Franciszka Mączyńskiego w sąsiedztwie kościoła drewnianego z 1642 r., przeniesionego do Żelichowa w 1938 r.
ARCHITEKTURA. Neobarokowy. Murowany z kamienia, otynkowany. Złożony z trójnawowego, bazylikowego korpusu z transeptem i prezbiterium. Po bokach prezbiterium znajdują się przybudówki mieszczące zakrystię i kaplicę. Wieża od frontu, czworoboczna, nakryta hełmem neobarokowym z latarnią. Wnętrze nakryte stropami kasetonowymi i sufitem. Dachy nad prezbiterium, transeptem i nawą główną dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Na wyposażenie wnętrza składają się cztery ołtarze, chrzcielnica i ambona o charakterze barokowym, pochodzące z poprzedniego kościoła. W ołtarzu głównym obraz Wszystkich Świętych, barokowy z XVII w. W ołtarzu bocznym obraz Chrystusa Miłosiernego z XVII w. Organy 25-głosowe firmy "Biernacki" z 1958 r. W kościele ponadto: kropielnica kamienna oraz dzwon z XVII w.

Tekst umieszczony 23.12.2003

LITERATURA.

Burno F,. Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989