Piwniczna-Zdrój - miasto w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Piwnicznej została uposażona przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego w 1348 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1881-1886. Konsekracji dokonał biskup tarnowski Ignacy Łobos w 1889 r. W 1902 r. dobudowano nową zakrystię a w 1909 r. chór muzyczny od południa.
ARCHITEKTURA. Kościół neobarokowy, murowany z cegły, otynkowany. Złożony z trójnawowego korpusu i krótkiego prezbiterium. Prezbiterium równej wysokości z nawą główną, zamknięte półkoliście, z symetrycznie usytuowanymi dwiema przybudówkami zakrystyjnymi po obu bokach. Od zachodu wieża objęta bryłą korpusu nawowego. Powyżej korpusu kwadratowa, ujęta pilastrami, z przełamującym się wydatnym gzymsem, zwieńczona ośmioboczną ślepą latarnią z iglicą. Fasada frontowa o skromnych podziałach pilastrowo-lizenowych. Kościół nakryty dachem dwuspadowym z wieżyczką na sygnaturkę, z czworoboczną latarnią. Wnętrza nakryte sklepieniami żaglastymi na gurtach. Arkady międzynawowe i wydzielające przęsła zamknięte półkoliście.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Aranżacja wnętrza jest dziełem Władysława Pieńkowskiego i Marii Hiszpańskiej-Neumann. Na ścianie prezbiterium duże malowidło Chrystusa Tronującego z napisem "Jam Jest Pasterzem" oraz z wizerunkiem Ducha Świętego po postacią gołębicy. W kompozycji ołtarzowej wykorzystane zostały posągi śś. Piotra i Pawła z około 1890 r., pochodzące ze zniesionego poprzedniego ołtarza. Dwa ołtarze boczne neobarokowe z 1891 r. wykonał Ignacy Lorek. W lewym ołtarzu rzeźba Serca Jezusa. Chrzcielnica późnobarokowa XVIII w., w kształcie czary podtrzymywanej przez posąg anioła, należący do niej fragment zapiecka z płaskorzeźbą Chrztu w Jordanie w ramie architektonicznej, z tegoż czasu. Organy 13-głosowe wykonał w 1907 r. Mieczysław Janiszewski ze Lwowa. Rzeźby: 1-2. śś. Jan Chrzciciel i Katarzyna, gotyckie z około 1420, według tradycji pochodzące z Ptaszkowej, 3. św. Weronika, gotycka z początku XVI w.; 4. krucyfiks z XVII w prymitywny, uszkodzony; 5. krucyfiks barokowo-ludowy z XVIII-XIX w.; 6. Chrystus u słupa, ludowa z XIX w. Pasyjka rokokowa z 2. poł. XVIII w., według tradycji pochodząca z sali sądowej ratusza. Szafka z miniaturową rzeźbioną grupą Chrystusa z Samarytanką, rokokowa z 1789 r., wyrzeźbił ją Józef Szporek z Wilkowic, ofiarowana do kościoła w 1965 r. Obrazy: Św. Trójca adorowana przez grupę świętych, barokowo-ludowy z XVIII w. oraz śś. Antoni i Barbara, barokowo-ludowy z XVIII w. Dzwon renesansowy odlany 1523 w Maasen, pozostałe trzy dzwony nowsze nieustalonego odlewu.

Tekst umieszczony 03.02.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: www.parafia.piwniczna.com