Bazylika katedralna w Tarnowie Kamionka Mała, kościół św. Katarzyny Laskowa, kościół Najświętszego Imienia Maryi Łosie, kościół Nawiedzenia NMP, dawniej cerkiew św. Michała Archanioła

Na stronie znajdują się opisy 319 kościołów, 34 dawnych kościołów i 54 biogramy.

Nowe zdjęcia
kościoła św. Prokopa w Jadownikach

 jadowniki1 jadowniki2 jadowniki3 jadowniki4 jadowniki5
 Nowe zdjęcia
kościoła
w Lubzinie 
 lubzina1  lubzina3  lubzina4  lubzina5  lubzina7
 Nowe zdjęcia prac Bogdany Drwal
  drwal1  drwal5  drwal7  drwal6
Nowe zdjęcia 
kościoła św. Jadwigi
w Dębicy
 debica1 debica2 debica3 debica4 debica5
biadoliny Biadoliny Radłowskie, kościół NSPJ. Parafię w Biadolinach erygował w 1938 r. biskup tarnowski Franciszek Lisowski. Od 1937 r. istniał tutaj prowizoryczny murowany kościół, rozebrany w 1967 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1964-66 według projektu architekta Władysława Pieńkowskiego. Konsekracji kościoła dokonał w 1967 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Kościół jest jednym z najlepszych przykładów powojennego modernizmu w diecezji tarnowskiej. Zbudowany z kamienia i żelbetu. Złożony z prostokątnej nawy głównej, zakończonej półkolistą apsydą prezbiterialną. Do nawy od północy przylega krótsza i niższa nawa boczna zaś do fasady, także od północy ... więcej
Nowe zdjęcia 
kościoła
w Maszkienicach
  maszkienice1  maszkienice2  maszkienice4