Podegrodzie, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Podegrodziu uważana jest za jedną z najstarszych w diecezji tarnowskiej i powstała być może już w XI w. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1310 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1830-35 na miejscu starszej świątyni zniszczonej podczas pożaru w 1822 r. Konsekracji kościoła dokonał w 1935 r. biskup tarnowski Franciszek Pisztek.
ARCHITEKTURA. Późnoklasycystyczny, zbudowany z cegły, otynkowany. Złożony z trójnawowego, halowego korpusu z węższym prezbiterium, zamkniętym półkoliście. Po bokach do prezbiterium przylegają dwie symetryczne, kwadratowe przybudówki, mieszczące zakrystię i kruchtę. Do nawy od północy dostawiona jest kaplica a od frontu znajduje się wieża, wtopiona w bryłę korpusu wraz z dwoma pomieszczeniami po jej bokach. Wieża kwadratowa nakryta jest hełmem baniastym z latarnią. Okna w wieży ujęte są pilastrami. Nad korpusem wznosi się dach wielospadowy z wieżyczką na sygnaturkę, nad prezbiterium dach dwuspadowy. Kaplica kwadratowa, nakryta kopułą z latarnią. Fasada frontowa nieco zryzalitowana w części środkowej, zwieńczona trójkątnym przyczółkiem, wspartym na czterech pilastrach. Między pilastrami portal wejściowy zamknięty półkoliście, z dużym oknem termowym powyżej. Wnętrza nakryte są sklepieniami kolebkowymi i żaglastymi, poszczególne przęsła naw wydzielone są gurtami.
WYPOSAŻENIE WNETRZA. Ołtarz główny późnoklasycystyczny z 1865 r., projektowany przez Alojzego Pazdanowskiego, z obrazem św. Jakuba, namalowanym w 2006 r. przez Kazimierza Twardowskiego. Dwa ołtarze boczne, barokowo-klasycystyczne z końca XVIII w., z obrazami św. Anny oraz św. Józefa. Ambona z płaskorzeźbami ewangelistów na parapecie z XIX w. Chrzcielnica marmurowa, barokowa z XVII w. Obrazy: NMP Królowej Polski, malowany przez Alojzego Pazdanowskiego oraz O. Stanisław Papczyński, malowany w 1956 r. przez Czesława Lenczowskiego. Rzeźby: grupa Nawiedzenia, późnorenesansowa z XVI-XVII w.; dwa posągi świętych biskupów, barokowo ludowe XVIII w.; Chrystus Ukrzyżowany XVIII w. oraz Chrystus u słupa, barokowo-ludowy XVIII w. Organy 22-głosowe, wykonane w 1962 w firmie Biernacki. Trzy dzwony: 1. Odlany w 1923 r. (100 kg); 2. i 3. oba odlane w 1965 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: „Jakub” (600 kg) i „Maryja” (350 kg).

 LITERATURA

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 10, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.podegrodzie.diecezja.tarnow.pl/