Lokalizacja: Krynica, powiat Nowy Sącz, ul. Kościelna 2 (49.422104, 20.959818)
Budowa: 1887-1892, 1932-1935
Architekt: Jan Zawiejski, Franciszek Mączyński
Styl: modernizm

HISTORIA. W 1904 r. powstała w Krynicy niezależna od Muszyny ekspozytura a w 1925 r. erygowana została parafia. Kościół zbudowany został w latach 1887-1892 według projektu architekta Jana Zawiejskiego. W 1902 r. konsekracji kościoła dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga. W latach 1932-35 kościół został powiększony i gruntownie przebudowany według projektu architekta Franciszka Mączyńskiego.

ARCHITEKTURA. Obiekt pierwotnie neorenesansowy, obecnie bez wyraźnych cech stylowych. Wzniesiony z cegły, kamienia i żelbetu, otynkowany. Korpus trójnawowy, z nawą poprzeczną będącą pozostałością starego kościoła.  z węższym prezbiterium, po bokach którego przybudówki zakrystyjne. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła. Przy nawie od frontu wysoka wieża kwadratowa, dostawiona ukośnie. Fasada frontowa klasycyzująca zwieńczona trójkątnym szczytem.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Witraże zaprojektowane przez Bogdanę i Anatola Drwalów i wykonane w Pracowni Witraży Braci Paczków w Krakowie. Dekoracja mozaikowa zaprojektowana przez Stanisława Jakubczyka: w bębnie kopuły figuralna, na ścianach Stacje Drogi Krzyżowej. Ołtarz główny wolnostojący z figurą Matki Bożej Wniebowziętej, którą wykonał w 1966 r. rzeźbiarz Henryk Burzec z Zakopanego, w oprawie mozaikowej wykonanej przez Stanisława Jakubczyka. Cztery ołtarze boczne wykonane przez Bogdanę i Anatola Drwalów: 1. w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa ołtarz z rzeźbą Serca Pana Jezusa; 2-3. W nawach bocznych ołtarze św. Antoniego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 4. w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy ołtarz w formie krzyża ozdobionego scenami z życia Matki Najświętszej, w ramiona którego wpasowany został obrazem Maryi. Ambona marmurowa, projektowana przez Henryka Burzeć. Chrzcielnica kamienno-metalowa, zaprojektowana przez Antoniego Nowotarskiego a wykonał w 1960 r. Stanisław Skornicki z Krakowa. Siedem konfesjonałów, dwa projektu Franciszka Mączyńskiego z 1936 r. i pięć pozostałych zaprojektowanych przez Jarosława Sowińskiego i wykonanych w 1960 r. przez Władysława Karpiela. Ławy tego samego projektu i wykonawcy. Rzeźba św. Józefa Robotnika z małym Jezusem w kaplicy NSPJ, wykonana przez Bogdanę i Anatola Drwalów. Organy 26 głosowe, wykonane w 1972 r. przez Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy, fundowane przez rodzinę Bobaków z Krynicy. Trzy dzwony odlane w 1953 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich z Przemyśla, noszą nazwy: Ojciec, Matka oraz Aniołek.

Tekst umieszczony 06.03.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.wnmpkrynica.diecezja.tarnow.pl/