Ocieka, miejscowość w powiecie ropczycko-sędziszowskim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Parafię w Ociece erygował na początku XVII w. biskup krakowski Piotr Tylicki. Rocznik diecezji tarnowskiej z 1972 r. nie podaje dokładnej daty ale w rachubę wchodzą lata 1607-1616, kiedy to Piotr Tylicki piastował godność biskupa krakowskiego. Obecny kościół zbudowany został w latach 1908-10, a jego konsekracji dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga w 1910 r. Kościół ucierpiał w czasie działań wojennych w 1944 r., kiedy to spaliły się dachy i uszkodzona została wieża. Zniszczenia wojenne zostały usunięte do 1948 r.

ARCHITEKTURA. Kościół neogotycki, zbudowany z cegły. Złożony z trójnawowego, czteroprzęsłowego korpusu i krótkiego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Przy nawie od frontu wieża, z boku zaś przybudówka, wykorzystywana dawniej na salę katechetyczną, przy prezbiterium z kolei dostawiona niewielka zakrystia. Wieża podzielona na cztery kondygnacje. kwadratowa u dołu, przechodząca w ośmiobok, nakryta hełmem ostrosłupowym. Na zewnątrz ściany kościoła opięte uskokowymi przyporami. Dachy nad korpusem nawowym i prezbiterium dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą główną. Wewnątrz sklepienia krzyżowo-żebrowe, wsparte w korpusie na czworobocznych filarach międzynawowych.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze neogotyckie z 1920 r., wśród nich ołtarz główny z łaskami słynącym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. Ambona i chrzcielnica neogotyckie z 1920 r. Rzeźba św. Katarzyny z 1910 r. Krucyfiks barokowo-ludowy z XVIII w. Organy 11-głosowe firmy Rieger-Jaegerndorf z 1913 r.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana w 1949 r., w formie potrójnej arkady, z zawieszonymi trzema dzwonami: Józefem, Marią i Władysławem, odlanymi w 1924 r. w Cincinnati (Stany Zjednoczone) z fundacji emigrantów z Ocieki.

Tekst umieszczony 05.04.2010

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis