Zborowice - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwsza wzmianka o parafii w Zborowicach pochodzi z 1375 r. Z przekazu Jana Długosza wiemy, że w jego czasach (XV w.) tutejszy kościół był drewniany i niewielkich rozmiarów. Obecny został zbudowany w latach 1530-41. Od tego czasu był kilkakrotnie odnawiany, min. w połowie XVIII w. i na początku XIX w. kiedy nadbudowano wyższa kondygnację wieży.
ARCHITEKTURA. Kościół późnogotycki, zbudowany z kamienia, potynkowany. Jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Przy nawie od południa nowsza kruchta a od zachodu czworoboczna wieża z przedsionkiem w przyziemiu, nakryta hełmem namiotowym. Na zewnątrz kościół opięty przyporami za wyjątkiem wieży oraz nakryty dachami dwuspadowymi z barokową wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wnętrze nakryte pozornymi sklepieniami kolebkowymi. W prezbiterium dawne tabernakulum ścienne z XVI w., kamienne, profilowane z drzwiczkami żelaznymi. W wejściach dwa portale zamknięte półkoliście, w obramieniach kamiennych. Polichromia ornamentalna i figuralna na sklepieniu, wykonana przez Tadeusza Terleckiego w 1937 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowy z 2. poł. XVIII w., z bramkami po bokach, na których rzeźby śś. Wojciecha i Stanisława oraz barokowymi obrazami Chrystusa Miłosiernego i św. Marii Magdaleny pokutującej z XVIII w. Dwa ołtarze boczne z barokowymi elementami z XVII i XVIII w., z nowymi obrazami i figurami, tylko w predelli lewego ołtarza obraz Adoracji Dzieciątka z XVII w. Chrzcielnica kamienna z XVII w. na nowszej ambonie ornamenty barokowe z XVII w. oraz rzeźba św. Michała Archanioła z tegoż czasu. Obrazy: Matka Boska z Dzieciątkiem, barokowy z XVIII w.; św. Juda Tadeusz lub św. Łukasz, barokowe z XVIIII/XIX w. Rzeźby: św. Józef z Dzieciątkiem w bogatym rzeźbionym obramieniu manierystycznym z początku XVII w.; Chrystus Zmartwychwstały, barokowy z XVIII w.; cztery krucyfiksy, dwa barokowe i dwa ludowe. Epitafium Feliksa Gawrońskiego (zm. 1793), marmurowe z czaszką. Na wieży dwa dzwony gotyckie z XIV i XV w.

Tekst umieszczony 26.05.2006
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989