Polna, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Początki parafii w Polnej sięgają 2. połowy XIV w. Obecny kościół zbudowany został w połowie XVI w. z fundacji Gładyszów, ówczesnych właścicieli wsi. Następnie około 1820 r. kościół został rozbudowany poprzez przedłużenie nawy z inicjatywy Tekli Stadnickiej, właścicielki wsi.
ARCHITEKTURA. Wzniesiony w tradycji budownictwa gotyckiego, mocno przekształcony w późniejszym okresie. Drewniany, o konstrukcji zrębowej, szalowany, z dachami pobitymi blachą. Złożony z wydłużonej nawy i trójbocznie zamkniętego prezbiterium, do którego od północy przylega niewielka zakrystia. Do nawy od zachodu i od południa dostawione są kruchty. Prezbiterium i nawę nakrywają dachy dwuspadowe o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Przybudówki również nakryte są dachami dwuspadowymi. Wnętrzekościoła nakryte jest stropami płaskimi z zaskrzynieniami w nawie. Okna w prezbiterium i w starszej części nawy zamknięte są łukiem w formie tzw. oślego grzbietu. W wejściu do zakrystii znajduje się późnogotycki portal o analogicznym zamknięciu. Polichromia wnętrza została odsłonięta podczas remontu w latach 1966-67, jest późnogotycka z końca XVI w. i wykonana być może z fundacji Mikołaja Gładysza i jego żony Elżbiety Jordanów. Na ścianie północnej przedstawione są sceny z życia i męki Chrystusa, na ścianie wschodniej widnieją postaci świętych Piotra i Pawła w renesansowych obramieniach, zaś na ścianie południowej znajduje się przedstawienie Sądu Ostatecznego, postacie apostołów oraz klęczące postacie fundatorów z herbami Gryf i Trąby. W nawie nad drzwiami południowymi odsłonięto XVI-wieczna scenę Ścięcia św. Jana Chrzciciela, zachowały się też fragmenty malowideł z XVIII w. o motywach architektonicznych.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnobarokowy z XVIII w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w. z usuniętymi w 1967 r. przemalowaniami, w zwieńczeniu barokowy obraz św. Andrzeja. Ołtarze boczne również późnobarokowe z XVIII w. z obrazami Serca Pana Jezusa i św. Antoniego. Ambona późnobarokowa z XVIII w. z obrazem bł. księdza Jana Balickiego na zaplecku. Chrzcielnica renesansowa z połowy XVI w. Kropielnica zapewne z XVI w. Organy 6-głosowe firmy Rieger-Jaegerndorf.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana zapewne w XIX w., złożona z trzech arkad na zawieszenie dzwonów. Trzy dzwony: Maryja, Florian i Andrzej, wszystkie powstały w 1969 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.polna.diecezja.tarnow.pl/