dawna cerkiew św. Michała Archanioła

Łosie - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Cerkiew zbudowana w 1828 r., chociaż nie można wykluczyć starszej metryki sięgającej XVIII w. Od 1947 r. użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki, filialny w parafii Nowa Wieś.
ARCHITEKTURA. Cerkiew łemkowska, w typie północno-zachodnim, drewniana, pobita gontem. Trójdzielna, złożona z prezbiterium, szerszej nawy i babińca, wzniesionych w konstrukcji zrębowej. Nad babińcem wieża o konstrukcji słupowej, o pochyłych ścianach z nadwieszana izbicą. Dachy namiotowe, łamane, kryte blachą, zwieńczone baniastymi hełmami z pozornymi latarniami. Największy z hełmów wieńczy wieżę. Wnętrze nakryte jest pozornym sklepieniem zwierciadlanym. Chór muzyczny nadwieszony z parapetem wybrzuszonym w części środkowej. Polichromia wnętrza ornamentalna i figuralna z początku XX w.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Między prezbiterium a nawą ustawiony jest niemal kompletny ikonostas z 2. poł. XIX w. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny. Obok przy ścianie wschodniej ołtarzyk późnobarokowy z ikoną Opłakiwanie Chrystusa. W nawie dwa późnobarokowe ołtarze boczne z połowy XVIII w. W ołtarzu lewym ikona Koronacji Marii, w prawym trzy ikony: Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie oraz Chrystus w grobie z 1829 r. Dzwon z 1929 r. nieustalonego odlewu.

Tekst umieszczony 12.09.2010
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001