Wojnicz - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Według tradycji kościół na tym miejscu istniał już w 1209 r., pierwsza wzmianka o nim pochodzi jednak dopiero z 1460 r. Obecny obiekt został wzniesiony lub przebudowany w XVII w. W latach 1892-93 został gruntownie odnowiony, wtedy też został oszalowany.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Nawa szersza, prostokątna, z przedsionkiem od zachodu. Prezbiterium nakryte stropem płaskim a nawa pozornym sklepieniem kolebkowym, z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach. Nad prezbiterium i nawą dach dwuspadowy, kryty gontem, o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, nad zakrystią dach pulpitowy.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neorenesansowy z końca XIX w. w nim obrazy pochodzące z renesansowego tryptyku, mal. przez Stanisława Tarczowskiego ok. 1560 r.; w polu środkowym Nawiedzenie św. Elżbiety, po bokach śś. Helena i Katarzyna a w zwieńczeniu św. Leonard. Dwa ołtarze boczne neorenesansowe także z końca XIX w. z obrazami z końca XIX w.: Miłosierdzia Bożego po lewej oraz św. Kingi po prawej oraz gipsowymi figurami Serca Pana Jezusa oraz NMP Niepokalanie Poczętej. Dzwon z 1655 r., odlany przez ludwisarza Baltazara Heroldta z Bratysławy.
Przy kościele stoi kamienna figura NMP Niepokalanie Poczętej wykonana w 1889 r. przez rzeźbiarza Adeoatusa Martyńskiego z Borzęcina.

Tekst umieszczony 28.10.2005
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie,  z. 5, Powiat brzeski, Warszawa 1953
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Strona internetowa: http://szlak.wrotamalopolski.pl/