koscioly


Mikluszowice, kościół św. Jana Chrzciciela PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Sztorc   
sobota, 29 marca 2014 21:39

Mikluszowice, kościół św. Jana Chrzciciela

Mikluszowice, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie)
HISTORIA. Parafia w Mikluszowicach powstała przypuszczalnie w XII w., pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1326 r. Wiadomo, że obecny kościół jest co najmniej czwartym z kolei. Z 1440 r. pochodzi wzmianka istnieniu kościoła drewnianego. Krótko potem musiał on ulec zniszczeniu skoro w 1455 r. cieśla Maciej Mączka zawarł umowę z właścicielem dóbr w Mikluszowicach Mikołajem Cikowskim na budowę drewnianego kościoła. Maciej Mączka posiadał tytuł Cieśli Królewskiego i był budowniczym zachowanego do dziś kościoła św. Bartłomieja w Mogile (obecnie na terenie Krakowa). Wzniesiony przez Mączkę kościół uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w 1653 r. Wkrótce z fundacji Aleksandra Michała Lubomirskiego wzniesiono kolejny drewniany kościół, który został konsekrowany w 1666 r. przez biskupa sufragana krakowskiego Mikołaja Oborskiego. Także ten kościół został zniszczony przez pożar w 1832 r. Obecny murowany kościół zbudowany został w latach 1858-63 a konsekracji świątyni dokonał w 1891 r. biskup tarnowski Ignacy Łobos. Kościół był odnawiany w 1896 r., przebudowano wtedy dach i wzniesiono nową wieżyczkę na sygnaturkę oraz przekształcono fasadę i powiększono okna. W latach 1920-21 kościół został odnowiony po szkodach wojennych z 1915 r.
ARCHITEKTURA. Kościół łączy w sobie cechy józefinizmu i późnego klasycyzmu. Zbudowany z cegły, otynkowany. Złożony z trójnawowego korpusu oraz węższego i krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Do prezbiterium od wschodu dostawiona jest zakrystia. Korpus poprzedza płytki przedsionek z nadbudowaną nad nim wieżą. Wieża czworoboczna o ściętych narożach, nakryta hełmem ostrosłupowym. Przedsionek nakryty jest trójkątnym frontonem, wspartym na pilastrach. W wejściu półkoliście zamknięty portal a nad nim okulus. Nad korpusem wznosi się spłaszczony dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią.  Elewacje boczne przeprute są dużymi półkolistymi oknami. Wewnątrz nawa główna otwarta do naw bocznych półkolistymi arkadami, wspartymi na czworobocznych filarach, które dźwigają sklepienia żaglaste. Polichromia wnętrza figuralna, pochodzi z początku XX w. W prezbiterium na sklepieniu umieszczona jest scena Koronacji NMP, w nawie głównej Chrystus w Ogrojcu, Przemienienie Pańskie i św. Izydor. W nawach bocznych przedstawione zostały postacie aniołów.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarze neobarokowe z 2. połowy XIX w. W ołtarzu głównym obraz śś. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, namalowany przez Walerego Eliasza Radzikowskiego oraz obraz Ukrzyżowania na zasuwie. W ołtarzach w nawach bocznych umieszczone są obrazy, w lewym Matka Boża Różańcowa, w prawym św. Józef, namalowany przez Stanisława Fischera oraz obraz św. Mikołaja na zasuwie. Ołtarze przy filarach poświęcone są Najświętszemu Sercu Pana Jezusa lewy oraz Matce Bożej prawy. Chrzcielnica z 1850 r. z drewnianą pokrywą z rzeźbioną Grupą Chrztu w Jordanie. Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, późnogotycka z początku XVI w.  Organy 18-głosowe, wykonane w 1896 r. przez Jana Śliwińskiego, organmistrza ze Lwowa. Trzy dzwony, wszystkie wykonane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu w 1948 r.: Jan Chrzciciel (800 kg.) i Maria (600 kg.) i Stanisław (300 kg.).


LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001

Poprawiony: niedziela, 30 marca 2014 06:53
 
Grobla, kościół Imienia NMP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 lutego 2014 21:58

Grobla, kościół Imienia NMP

Grobla, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W roku 1906 biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Grobli ekspozyturę niezależną od parafii Mikluszowice. W 1925 r. biskup Wałęga erygował w Grobli parafię. Obecny kościół wzniesiono w latach 1906-1909 pod kierunkiem budowniczego Kazimierza Kotłowskiego. Jako autora projektu kościoła B. Krasnowolski podaje architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że kościół w Grobli mocno kontrastuje z innymi realizacjami Sas-Zubrzyckiego, chociażby surowością detalu architektonicznego.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły z użyciem kamienia. Jednonawowy, z transeptem i prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Od frontu przy nawie dostawiona wieża, do prezbiterium od północy i południa przylegają przybudówki zakrystyjne. Wieża kwadratowa o ściętych narożach, nakryta hełmem ostrosłupowym. Dachy nad kościołem dwuspadowe z neogotycką wieżyczką na sygnaturkę nad skrzyżowaniem naw. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi mieszczą się ostrołukowe okna. Ramiona transeptu zamknięte są ścianami prostymi z parami bliźnich okien i zwieńczonymi trójkątnymi blendowymi szczytami. Polichromia wnętrza dekoracyjna z 1937 r. W jednym z okien witraż ze sceną Wniebowzięcia NMP wykonany w 1909 r. w firmie Żeleńskiego w Krakowie.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jednolite, neogotyckie wykonane w latach 1909-1911 przez snycerza Antoniego Wróbla. Składają się na nie trzy ołtarze, ambona i ławy. Chrzcielnica kamienna, neogotycka z początku XX w. Organy 13-głosowe, wykonane w 1909 r. przez Tomasza Falla, organmistrza ze Szczyrzyca. Trzy dzwony odlane w 1958 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: Maria 700 kg, Józef 420 kg i bez nazwy 220 kg.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001

Poprawiony: sobota, 01 marca 2014 21:47
 
Moszczenica Niżna, kościół św. Mikołaja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Sztorc   
poniedziałek, 10 lutego 2014 09:07

Moszczenica Niżna, kościół św. Mikołaja

Moszczenica Niżna, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Moszczenicy Niżnej powstała w 1325 r. i istniała do roku 1573 r. kiedy to została wcielona do parafii w Starym Sączu. Obecny kościół zbudowany został w XVI lub XVII w.
ARCHITEKTURA. Kościół drewniany o cechach gotyckich, wzniesiony w konstrukcji zrębowej. Złożony z nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium, otoczonego sobotami. Przy prezbiterium od północy zakrystia. Przy nawie od południa i zachodu przedsionki, południowy otwarty i wsparty na słupach. Kościół nakrywają pobite blachą wysokie dachy dwuspadowe o wspólnej kalenicy, z wydatnym okapem nad prezbiterium i wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, nakrytą kopułką. Okna prostokątne po stronie południowej. Wnętrze nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym, w nawie z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnorenesansowy zapewne z początku XVII w., z barokowym obrazem św. Mikołaja z XVII w. w polu środkowym oraz gotyckim obrazem św. Zofii z córkami z 1480 r. w górnej kondygnacji. W nawie przy tęczy dwa ołtarze boczne o cechach późnorenesansowych. Ołtarz lewy z datą 1679 w formie tryptyku w ramie architektonicznej, w polu środkowym obraz NMP Niepokalanie Poczętej, na skrzydłach sceny Nawiedzenia, Narodzenia, Obrzezania i Chrystusa w świątyni a w zwieńczeniu Veraikon. Ołtarz prawy z datą 1646, z obrazem Ukrzyżowania w polu środkowym a na skrzydłach przedstawieni śś. Stanisław i Kinga oraz Anioł i Maria, zaś w zwieńczeniu obraz św. Mikołaja. Na Belce tęczowej krucyfiks późnogotycki z 1. połowy XVI w. Trzy obrazy, ludowe z XVIII w.: 1. Sąd Ostateczny; 2. Ukrzyżowanie; 3. Ecce Hcmo.
DZWONNICA wolnostojąca, współczesna kościołowi, drewniana o konstrukcji słupowej, kwadratowa o pochyłych ścianach z pozorną izbicą i nakryta dachem namiotowym. Dzwon Maria (63 kg), wykonany w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu w 1956 r.

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 10, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001

Poprawiony: sobota, 20 grudnia 2014 22:31
 
Stary Sącz, kościół śś. Rocha i Sebastiana PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Sztorc   
piątek, 03 stycznia 2014 21:26

Stary Sącz, kościół cmentarny śś. Rocha i Sebastiana

Stary Sącz, miasto w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1643-44, być może z wykorzystaniem pozostałości poprzedniego kościoła z 1595 r. Obecnie wykorzystywany jest jako kaplica cmentarna.
ARCHITEKTURA. Wczesnobarokowy, zbudowany z kamienia. Złożony z krótkiej dwuprzęsłowej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Nakryty jest dachami dwuspadowymi z dwiema wieżyczkami na sygnaturkę. Od zachodu większa wieżyczka, ośmioboczna nakryta hełmem baniastym a od wschodu mniejsza, kwadratowa, nakryta daszkiem namiotowym. Na fasadzie zachował się fragment fryzu sgraffitowego, biegnący przez całą jej szerokość. W dolnej części fasady mieści się portal zamknięty półkoliście. Drugi portal z 1643 r. w południowej elewacji jest zamurowany. Wnętrze oświetlają okna zamknięte półkoliście (nawa) i koliste (prezbiterium i fasada). W dolne fragmenty fasady i bocznych elewacji wmurowane są liczne epitafia. Wewnątrz nawa nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, zaś prezbiterium nakrywa sklepienie hemisferyczne. Na sklepieniu nawy zachowały napisy związane zapewne z fundacją świątyni: inicjał Maria, herb Szreniawa i data 1643. Tęcza zamknięta jest łukiem lekko zaostrzonym.
WYPOSAŻENIE WNETRZA. Ołtarz główny renesansowo-barokowy z początku XVII w., z obrazem św. Rocha z XVII/XVIII w. w polu środkowym i płaskorzeźbą Chrystusa upadającego pod krzyżem, współczesną ołtarzowi oraz z rzeźbami dwóch świętych umieszczonych w niszach muszlowych i dwóch aniołów z Arma Christi. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z około 1700 r. i początku XVIII w., w jednym z nich rzeźba św. Rozalii z początku XVIII w. i w zwieńczeniu rzeźba św. Andrzeja z tegoż czasu. Dawna część środkowa tryptyku gotyckiego z około 1500 r., ze skośnie ustawionymi ściankami po bokach, na których znajdują się malowidła śś. Franciszka i Jana Ewangelisty. W środku w miejsce pierwotnej rzeźby Matki Bożej wstawiona barokowa rzeźba św. Weroniki z XVII/XVIII w. Organy z 2. połowy XIX w. Obraz barokowy św. Anny Samotrzeć z 1643 r. Dwie rzeźby barokowe: w tęczy Chrystus Ukrzyżowany ze św. Marią Magdaleną u stóp z 2. poł. XVII w. i Pieta z XVIII w. Na ścianach wiele tablic epitafijnych od XVIII do XX w., m.in. Andrzeja Piaseckiego (zm. 1897).

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 10, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis

 

Poprawiony: wtorek, 07 stycznia 2014 22:48
 
Rozdziele, kościół św. Jakuba PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Sztorc   
środa, 18 grudnia 2013 10:04

Rozdziele, kościół św. Jakuba

Rozdziele, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwotnie kościół znajdował się w miejscowości Królówka, gdzie został zbudowany w końcu XV w. lub w ciągu następnego stulecia. W tradycji zachowały się informacje jakoby fundatorem kościoła był w 1569 r. król polski Zygmunt August. Pod koniec XIX w. kościół został przekształcony poprzez przedłużenie nawy (1886-96) i dobudowę kaplicy (1876). Po wybudowaniu murowanej świątyni w Królówce, drewniany kościół został rozebrany a następnie w 1949 r. po interwencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie złożony na miejscowym cmentarzu. W 1986 r. staraniem proboszcza z Żegociny ks. Antoniego Poręby kościół został przeniesiony do Rozdziela i złożony na obecnym miejscu.
ARCHITEKTURA. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, oszalowany i kryty gontem, ustawiony na wysokiej podmurówce. Złożony z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Na zewnątrz kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi o wspólnej kalenicy. Kaplicę nakrywa gontowa kopuła. Do nawy dostawiona kaplica i dwie kruchty, zaś do prezbiterium zakrystia. Wewnątrz kościół nakryty jest stropami płaskimi, w nawie z zaskrzypieniami, wspartymi wtórnie na słupach. W bocznym wejściu umieszczony jest późnogotycki, ostrołukowy portal z XV w. z herbem Topór.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA prawie w całości powstało po przeniesieniu kościoła na obecne miejsce. Starszy jest neogotycki ołtarz w bocznej kaplicy, konfesjonał przeniesiony z kościoła w Trzcianie oraz Stacje drogi krzyżowej z XVIII w. znalezione na plebanii w Żegocinie. W ołtarzu głównym umieszczona jest rzeźba św. Jakuba wykonana przez rzeźbiarza Jana Juszczyka. Kopię gotyckiej chrzcielnicy, znajdującej się dawniej w kościele wykonał miejscowy kamieniarz Jan Stach.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
Strona internetowa: http://www.zegocina.pl (dostęp 18.12.2013)

Poprawiony: niedziela, 05 stycznia 2014 20:15
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 62
Radyo dinle mp3 radyo muzik dinle sarki dinle radyolar muzik oyna oyun oyunus oyunlar r57.txt c99.txt hackerbox