Jamy - miejscowość w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. W 1916 r. bp tarnowski Leon Wałęsa utworzył w Jamach ekspozyturę niezależną od parafii w Zgórsku. Z powodu braku własnej świątyni, w tym samym roku zakupiono w Wadowicach Górnych drewniany kościół, pochodzący z 1692 r., który został następnie przeniesiony i odbudowany na obecnym miejscu. W 1925 r. erygowana została w Jamach parafia.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Przy nawie z boku kaplica zamknięta trójbocznie, od frontu kruchta. Druga niewielka kruchta boczna została ostatnio przebudowana. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę o barokowej formie z latarnią. We wnętrzu pozorne sklepienia kolebkowe o łuku obniżonym oraz stropy płaskie.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze późnobarokowe z XVIII w., przeniesione z Wadowic Górnych. Chrzcielnica z 1960 r. wykonana przez Józefa Tomczyka. Organy 7-głosowe, wykonane w 1967 r. przez Tadeusza Salwierza z Mielca. Trzy dzwony: 1. najstarszy z 1670 r.; 2. z 1957; 3. sygnaturka z 1956 r.

Tekst umieszczony 17.04.2006

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis