HISTORIA. Kościół wraz z zespołem klasztornym sióstr niepokalanek zbudowany został w latach 1894-97 według projektu krakowskiego architekta Karola Knausa. Inicjatorką budowy była siostra Marcelina Darowska, założycielki zgromadzenia niepokalanek. Konsekracji kościoła dokonał 8 lipca 1897 r. biskup tarnowski Ignacy Łobos. Całe założenie od koloru elewacji często nazywane jest Białym Klasztorem.
ARCHITEKTURA. Neoromański, murowany z cegły, potynkowany. W formie wysokiej na dwie kondygnacje, prostokątnej sali bez wydzielonego prezbiterium. Dach nad kościołem jest dwuspadowy, poniżej ściany na zewnątrz obwiedzione są gzymsem arkadkowym. Od południa dostawiona jest czworoboczna wieża, przechodząca w ośmiobok, nakryta hełmem ostrosłupowym.
Kościół otoczony jest z czterech stron niskim korytarzem. Korytarz wschodni stanowi w połowie oratorium a w dalszej części zakrystię. Na zewnątrz kondygnacja korytarza zwieńczona jest jednotralkową balustradą, zasłaniającą dach pulpitowy. W przedsionku przy wieży znajduje się główne wejście do klasztoru, który powstał wraz z kościołem. Główne wejście do kościoła wiedzie z korytarza północnego, zaś dwa boczne prowadzą z oratorium od wschodu i z korytarza od zachodu. Wnętrze kościoła nakryte jest gładkim plafonem, przechodzącym w partie ścian, bogato rzeźbionym, stiukowym obramieniem. Chór muzyczny mieści się na ścianie wschodniej.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W ścianie zachodniej nad marmurową mensą ołtarzową i tabernakulum znajduje się zamknięta hemisferycznie wnęka ołtarzowa w neoromańskim obramieniu, rzeźbionym w drzewie i złoconym z żeliwną figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Pozostały wystrój wykonany jest w drewnie. Wzdłuż ścian bocznych na podwyższeniu w dwóch rzędach ustawione są stalle oraz stanowiące z nimi kompozycyjną całość balaski i ambona oraz stacje Drogi Krzyżowej.

Tekst umieszczony 20.08.2008

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Nowy Sącz. Przewodnik po zabytkach, Nowy Sącz 2004
Strona internetowa: http://www.bialyklasztor.pl/