HISTORIA. Kościół położony jest na Starym Cmentarzu. Zbudowany został w XVII w., zaś w XIX w. uległ gruntownemu przekształceniu (w 1813 lub 1828 r.). W 1928 r. dobudowano zakrystię a w 1933 r. przedsionek. Do 1955 r. kościół nosił wezwanie św. Mikołaja.
ARCHITEKTURA. Posiada cechy klasycystyczne. Murowany z cegły i kamienia. Jednonawowy z niewyodrębnionym prezbiterium zamkniętym półkoliście. Nakryty dachem siodłowym z barokową wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Posiada okna zamknięte półkoliście. Wewnątrz w nawie sklepienia żaglaste.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W ołtarzu głównym współczesny obraz Matki Boskiej.

Tekst umieszczony 31.05.2008

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Nowy Sącz. Przewodnik po zabytkach, Nowy Sącz 1994