Pasierbiec, miejscowość w powiecie limanowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1822 r. Jan Matras zbudował w Pasierbcu niewielką murowaną kaplicę. Wypełnił tym samym ślub złożony Matce Bożej za ocalenie życia w bitwie pod Rastatt w 1793 r. podczas wojny francusko-niemieckiej. Z czasem kaplica została rozbudowana poprzez podwyższenie ścian i dobudowę drewnianego korpusu z wieżą. W 1958 r. biskup tarnowski Jan Stepa erygował w Pasierbcu parafię.
ARCHITEKTURA. Bezstylowy, złożony z murowanego, otynkowanego prezbiterium i drewnianego, pobitego gontem korpusu, wzniesionego w konstrukcji zrębowej. Do prezbiterium przylega niewielka zakrystia. Od frontu nad korpusem nadbudowana niska wieża, kwadratowa, nakryta hełmm z latarnią o barokowej formie. Na zewnątrz kościół nakryty dachami dwuspadowymi o wspólnej kalenicy, pobitymi blachą z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim, pokrytym polichromią figuralną z 1958 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Dwa ołtarze o barokowej formie. W ołtarzu głównym dawniej umieszczony był łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Pocieszenia z1824 r., obecnie w nowym kościele. Dziś w ołtarzu tym znajduje się figura św. Józefa z małym Chrystusem. W ołtarzu bocznym figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Organy 5-głoswe z XIX w.

LITERATURA

Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Parafie ziemi limanowskiej, opr. zb., Proszówki 2009
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis