Pogórska Wola - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół został zbudowany w 1778 r., z fundacji Mikołaja i Józefa Siedleckich, ówczesnych właścicieli wsi. Od momentu utworzenia w Pogórskiej Woli parafii w 1925 r. pełni funkcję kościoła parafialnego. W 1932 r. został przesunięty na obecne miejsce. W nastepnym roku został powiększony przez przedłużenie korpusu i wzniesienie wieży według projektu architekta Witolda Giżberta Studnickiego. W 1957 r. płaski strop zastąpiony został sklepieniem kolebkowym.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym wielobocznie, przy którym od północy zakrystia. Przy nawie od zach. wieża a od pd. kruchta. Wnętrze podzielone słupami drewnianymi, nakryte sklepieniem beczkowym. Ściany na zewnątrz oszalowane. Wieża konstrukcji słupowej z nadwieszaną izbicą, nakryta hełmem o barokowej formie. Dachy dwuspadowe, kryte blachą, z wieżyczką na sygnaturkę. Polichromia wykonana w latach 1959-60 przez Annę i Zofię Pawłowskie.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnobarokowy z XVIII w., dwukondygnacjowy. W polu głównym obraz Matki Boskiej ze śpiącym na ziemskim globie Dzieciątkiem oraz herbem Prus i literami INPZ, malowany w 1697 r.; na zasuwie obraz św. Józefa z XVIII w. Powyżej obraz św. Mikołaja z około połowy XIX w. Chrzcielnica późnobarokowa z 2. poł. XVIII w. Organy 10-głosowe wykonane pod koniec XIX w. przez Adolfa Homana z Warszawy, sprowadzone około 1959 r. z Piaseczna. Obraz Chrystusa Miłosiernego z XVIII w.
Na miejscu poprzedniej lokalizacji kościoła zachowała się murowana dzwonnica.

Tekst umieszczony 18.09.2003, ostatnio aktualizowany 11.07.2005
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Burno F,. Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: www.pogorskawola.tarnow.opoka.org.pl/